Každá zahrada žije svým životem a uživatelé jsou jeho součástí, proto se při projekci snažíme v maximální možné míře respektovat jejich přání i požadavky a vtáhnout je do celého tvůrčího procesu. To oni budou mít zásadní vliv na podobu zahrady během jejího dalšího vývoje.

Proto, aby vznikla kvalitní zahrada vyhovující ve všech směrech svým majitelům, musí vzniknout kvalitní projekt. Podle něj postupuje realizace přímo v terénu, která začíná úpravou terénu, vytyčením jednotlivých prvků a pokračuje až přes realizace drobných zahradních prvků, pokládku dlažeb a dalších zpevněných povrchů, tvorbu trávníku, vodních prvků i výsadeb.

Postup při tvorbě projektu:

 • získání základních podkladů od majitelů zahrady grafický podklad zaměření pozemku geodety ve formátu DWG
 • konzultace majitelů s projektantem na místě
 • kontrola, případně oprava zaměření
 • pořízení fotodokumentace
 • inventarizace stávajících rostlin
 • diskuze o požadavcích a přáních majitelů a také o zamýšlené nákladnosti úprav
 • tvorba skic – náčrty základního rozvržení ploch a kosterních dřevin v zahradě
 • druhá konzultace
 • doladění a odsouhlasení skic
 • rámcový výběr rostlin a materiálů
 • diskuze o detailech návrhu
 • rozpracování dle požadavku majitelů a případné další konzultace